Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, registravimo, sertifikavimo, priežiūros ar kontrolės, ženklinimo ir kiti reikalavimai, nustatyti Europos Sąjungos arba nacionaliniu teisės aktu, kuriais remiantis oficialiai pripažįstama tam tikra žemės ūkio ir maisto produkto kokybė. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos yra nustatytos šiais Europos Sąjungos arba nacionaliniais teisės aktais: 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL 2006 L 93, p. 1), 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL 2006 L 93, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 417/2008 (OL 2008 L 125, p. 27), 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 patvirtintomis Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 126-5142). atitikmenys: angl. quality scheme for agricultural products and foodstuffs vok. Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel pranc. régime de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires, m šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • quality scheme for agricultural products and foodstuffs — žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, registravimo, sertifikavimo, priežiūros ar kontrolės,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • régime de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires — žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, registravimo, sertifikavimo, priežiūros ar kontrolės,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, registravimo, sertifikavimo, priežiūros ar kontrolės, ženklinimo ir kiti reikalavimai, nustatyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”